Jaarlijkse NCO-rapportages

De nieuwste NCO-rapportages zijn hier beschikbaar. Elk schoolbestuur in het po en vo in Nederland heeft hierover een brief ontvangen.

De NCO-rapportages 2018 zijn dit jaar uitgebreid met informatie over de prestaties van de leerlingen tijdens hun periode bij u op school. Ze bevatten gegevens die zijn geactualiseerd tot en met oktober 2017.
De rapportage(s) 2017 zijn ook nog op te vragen. Daarvoor hoeft u maar één keer in te loggen.

» download nu de rapportage

Heeft u vragen over het downloaden? Of over de totstandkoming of inhoud van de rapportages?
Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een mail naar info@nationaalcohortonderzoek.nl.

Over de rapportages 2018

Let op! Van de rapportages 2018 voor het PO zijn begin februari 2019 bijgestelde versies beschikbaar gesteld!

De NCO-rapportages 2018 hebben betrekking op leerlingen die in de periode 2008-2017 ingeschreven stonden op de school. Ze bevatten informatie over de succeskansen van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. En over hun doorstroom en succeskansen in het vervolgonderwijs. Ook geven de rapportages inzicht in schooluitval en de voorspellende waarde van het schooladvies (basisonderwijs) en van de eindexamencijfers (voortgezet onderwijs). Verder geven ze informatie over mogelijke risicogroepen en kansen(on)gelijkheid.

De gegevens over uw school worden vergeleken met vergelijkbare scholen (de ‘referentiewaarde’) en met het landelijk gemiddelde. Dat geeft u nog meer inzicht in hoe u het als school doet.

NCO stelt rapportages op voor:

Toelichting bij de rapportages 2018

Hoe is de informatie in de rapportages opgebouwd? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? Dit vindt u allemaal uitgelegd in de technische toelichting: