gekleurde stiften

Voorbeeldrapportages

We stellen hier voorbeeldrapportages beschikbaar zoals het NCO die in 2018 voor alle po- en vo-scholen heeft samengesteld.

Deze voorbeeldbestanden zijn bruikbaar voor bijvoorbeeld adviseurs of andere ondersteunende dienstverleners aan het onderwijs, om zich een algemeen beeld te vormen van de inhoud van de NCO-rapportages.

Toelichting bij de rapportages

Hoe is de informatie in de rapportages opgebouwd? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? Dit vindt u allemaal uitgelegd in de technische toelichting: