Voorbeeldrapportages

We stellen hier 3 voorbeelden beschikbaar van de rapportages uit 2017.

Deze voorbeeldbestanden zijn bruikbaar voor bijvoorbeeld adviseurs of andere ondersteunende dienstverleners aan het onderwijs, om zich een algemeen beeld te vormen van de inhoud van de NCO-rapportages. In september 2018 komen nieuwe rapportages beschikbaar.

De nieuwe rapportages die in september 2018 beschikbaar komen, zullen onder meer aangevuld zijn met gegevens over de actuele schoolloopbaan van uw huidige leerlingen.

Toelichting bij de rapportages

Hoe is de informatie in de rapportages opgebouwd? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? Dit vindt u allemaal uitgelegd in de technische toelichting:
– Technische toelichting NCO-rapportage voor het PO 2017
– Technische toelichting NCO-rapportage voor het VO 2017

Elke rapportage bevat meerdere grafieken, diagrammen en andere figuren. Hoe zijn deze figuren te ‘lezen’? Welke keuzes zijn gemaakt? Wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? En hoe interpreteer ik de figuren? Dit vindt u uitgelegd in de toelichting aan de hand van figuurvoorbeelden:
– Figuurvoorbeelden met uitleg VO (NCO-rapportage 2017)
– Figuurvoorbeelden met uitleg PO (NCO-rapportage 2017)