Over de NCO-rapportages 2017

In 2017 bevatten de NCO-rapportages alleen data over de prestaties van uw leerlingen in het vervolgonderwijs.

De rapportages 2017 geven informatie over doorstroom, uitval en succes in de vervolgopleidingen, en over mogelijke risicogroepen. De gegevens over uw school worden vergeleken met vergelijkbare scholen (de ‘referentieschool’) en met het landelijk en provinciaal gemiddelde.

Krijgt uw bevoegd gezag alleen de schoolrapportages 2017, en in 2018 niet? De schoolrapportages 2017 downloadt u hier.

NCO stelde rapportages op voor:

Toelichting bij de rapportages 2017

Hoe is de informatie in de rapportages opgebouwd? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? Dit vindt u allemaal uitgelegd in de technische toelichting:
– Technische toelichting NCO-rapportage voor het PO 2017
– Technische toelichting NCO-rapportage voor het VO 2017

Elke rapportage bevat meerdere grafieken, diagrammen en andere figuren. Hoe zijn deze figuren te ‘lezen’? Welke keuzes zijn gemaakt? Wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? En hoe interpreteer ik de figuren? Dit vindt u uitgelegd in de toelichting aan de hand van figuurvoorbeelden:
– Figuurvoorbeelden met uitleg VO (NCO-rapportage 2017)
– Figuurvoorbeelden met uitleg PO (NCO-rapportage 2017)