leerlingen in PO

Tot 15 mei 2018 aanvragen voor open module-onderzoek in po of vo

17 oktober 2018

Tot 15 mei 2018 kunnen onderzoekers via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een voorstel indienen voor open module-onderzoek in het primair of voortgezet onderwijs. Dit moet aanvullende data opleveren waarmee de NCO-database kan worden verrijkt.

De nieuw te verzamelen data moeten een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data. Voorstellen moeten gericht zijn op een onderwerp dat past binnen een van de volgende onderzoeksthema’s -of op de snijvlakken hiervan- uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

  1. De socialiserende functie van onderwijs
  2. Onderwijs en levensloop
  3. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 600.000 waarvan één voorstel wordt gehonoreerd. De looptijd van het onderzoek bedraagt maximaal 4 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via NWO, waar het NRO een onderdeel van is.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 24 april 2018, 14:00 uur
De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 15 mei 2018, 14:00 uur

» meer informatie en direct aanvragen (NWO-financieringspagina)

Informatiebijeenkomst 16 maart

Het NRO organiseert samen met de nationaal coördinatoren van het NCO, Mark Levels en Rolf van der Velden, een informatiebijeenkomst voor onderzoekers die belangstelling hebben om een voorstel in te dienen.
Datum en tijd: vrijdag 16 maart, van 10.30 tot 12.00 uur. Let op, start- en eindtijd zijn gewijzigd t.o.v. eerdere berichten!
Locatie: Seats2meet Utrecht CS.
Aanmelden: onderzoekers dienen zich uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 voor deze bijeenkomst aan te melden via info@nationaalcohortonderzoek.nl.