Modules

Naast de basis van NCO, die bestaat uit gegevens van DUO (BRON), van de Inspectie en het CBS uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden, worden ook regelmatig aanvullende gegevens verzameld. Deze aanvullende gegevens betreffen slechts een (representatief) deel van de leerlingpopulatie, en worden verzameld aan de hand van zogenoemde ‘Modules’. In deze modules ligt de focus op het verzamelen van informatie die niet via bestaande databronnen te verzamelen is, en daarmee het kernbestand van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) te verrijken. Met de aanvullingen op het NCO-kernbestand via dit zogeheten module-onderzoek, wil het NRO een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante vraagstukken.

Het eerste module-onderzoek van NCO, PRIMS, dat in 2019 van start is gegaan betreft onderzoek naar hoe de relaties met leeftijdsgenoten in het basisonderwijs van invloed zijn op schoolkeuze, schoolprestaties en sociale integratie op de middelbare school, en wat dit betekent voor de segregatie en (on)gelijkheid in het onderwijs.